Kontakt

BORA DEVELOPMENT s.r.o.

Panenská 13, 811 03 Bratislava

TEL: +421 2 5930 5711

email: office@boragroup.sk

IČO: 46 806 938

DIČ: 2023593308

IČ DPH: SK2023593308

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 112822/B