Projekty

Areál bývalých priemyselných sklární vo Valaskej Belej

Spoločnosť v súčasnosti hľadá pre projekt priemyselného areálu Valaská Belá vhodného domáceho alebo zahraničného investora.

Pre viac informácii, prosím, kontaktujte centrala@boragroup.sk.